Ağız Rüya Tabirleri

Ağız Rüya Tabirleri


Rüyada ağız görmek, işin başlangıcı ve sonu olarak tabir edilmiştir. Yine rüyada ağız görmek, umurun anahtarı ve fatihası, rızkın mecrası, kuvvetin mahalli olarak yorumlanır. Rüyada ağızdan çıkan şey, o kişinin hayır ve şerden söylediği sözü, ağıza giren şey de, o kişinin rızkıdır
Nablûsi demiştir ki:

-   Bir kimse rüyada ağzının yok olduğunu görse, bu onun ölümüne yorumlanır.


İbn-i Sirin demiştir ki:

-   Rüyada ağzının üzerinde bir bağ olup kapalı halde görmek, beş şekilde yorumlanır:

a)  Ölüm,
b)  Şiddetli hastalık,
c)  Ayaklanma, taşkınlık,
d)  Dilsizlik,
e)  Sükût.

Rüyada ağzına ilaç cinsinden bir şey koyduğunu görmek, dinde salaha, gıda olan bir şey koymak yine salaha yorumlanır. Faydasız bir şey koymak ise gam ve kedere işarettir.

Rüyada ağzını pek büyük olmuş görmek, rızkın ve malın ziyade artacağına işarettir. Ağzının küçüldüğünü görmek de bunun zıddı, rızkın ve maişetin darlığına yorumlanır.

Cafer-i Sadık hazretleri demiştir ki:

-   Rüyada ağız görmek yedi veçhşeklinde yorumlanır.

a)  Menzile (küçük merhale),
b)  Me'va (yurt, mesken),
c)  İlmin hazinesi,
d)  Müftah-ı umur,
e)  Çarşı,
f)  Kapıcı,
g)  Vezir..

Rüyada ağzına süt veya şerbet aktığını görmek, zikir ve tesbih ile meşgul olmaya yorumlanır.

Rüyada ağzının güzel koktuğunu görmek, güzel söz, zikir, tesbih, hamd ve senaya yorumlanır. Fena koktuğunu görmek de fena söze ve küfre işarettir.

Rüyada ağzının eti çürüyüp koptuğunu görmek, bela ve musibete, zarar ve ziyana yorumlanır.

Hasta olan biri, rüyada ağzının büyük ve güzel olduğunu görse, hastalıktan şifa bulmasına ve selamete yorumlanır.

Rüyada ağzının yok olduğunu görmek, hanenin harap olmasına, kabın kırılmasına ve zindanların boş kalacağına işarettir.

Ibn-i Kesir (rh.a) demiştir ki:

-    Rüyada ağız görmek vaaz, zikir ve mecra-yı ilimdir. Ağzından berrak su aktığını

görmek, ilim ve fazlından farklı insanların istifade edeceğine dalalettir.

AĞIZ KENARI: Rüyada ağız kenarı görmek, kurtuluşa ve kaçmaya işarettir. 

AĞIZ KOKUSU: Rüyada kendi ağzının koktuğunu görmek, kendisini medh- edeceğine işarettir. Kişi kendi nefsini beğenince de insanlar arasında ayıplanır ve müşkül duruma düşer. Rüyada başkasının ağzının koktuğunu görmek, çirkin ve kötü söz işitmeye işarettir.. Bazı kere ağız kokusu görmek, cefa ve sıkıntılara da yorumlanır. Her şeyi en iyi bilen Allahu Teala'dır ve hayır O'nun kudret elindedir.

Yorumlar