Ağaç Rüya Tabirleri


Ağaç Rüya Tabirleri 


Dünyada insanlar türlü türlü olduğu gibi, ağaçlar da çeşit çeşittir. Kimi gül ağacı, kimi diken. Kimi meyve, kimi bir başka şeydir. Ağacın cinsine göre rüyalar da değişik manaları taşırlar.

Meyve değil de yalnız kokusu olan ağacı rüyada görmek, iyilik sahiplerine, amelsiz ilme, hiçbir şey yapmaksızın çok söz etmeye yorumlanır. 

Portakal, limon ve ağaç kavunu gibi hem meyvesi yenen hem de koklanan ağaçları görmek, iç ve dış iyiliğine, ilim ve irfana, güzel amele işarettir. 

Ağaçlar, kadınlara ve ahlakı değişik çeşitli erkeklere de yorumlanır. 

Rüyada tanınmayan bir ağaç görmek, endişe, şiddet ve bağırmaya işarettir. 

Rüyada üzerlerinde meyveleri olan ağaçları görmek, eline mal geçmeğe, ağaçların yapraklarından koparıp toplamak, yine mal ve servete yorumlanır. Kendi oturduğu halde hiçbir zahmete girmeden ağaçlardan meyve ve yaprak topladığını görmek, bol ve geniş rızka yorumlanır. Rüyasında uzun ve görkemli bir ağacın üstüne çıktığını gören kişi büyük bir zata intisab eder, onun ilim ve irfan nurundan faydalanır. Bekar ise evleneceğine işarettir. 

İbn-i Sirin hazretleri demiştir ki: - Ağacın dalları kardeşlere, evlada ve akrabaya işarettir. Bir ağacın dallarının yeşillenip çoğaldığını görmek, akraba ve dostun çoğalacağına işarettir.

Rüyada bir yere ağaç diktiğini görmek, şerefe, yüksek mertebelere ve büyük kişilerle dostluğa yorumlanır. Ağacın yaprak yaprak açıldığını görmek, uzun ve bereketli ömre, rızkın devamına, zenginliğe ve dinde sebat etmeye yorumlanır. Rüyada yapraklarını döken ağaçları görmek ise, tam bunun zıddı. 

Ağaçların üzerinde yattığını görmek, çok çocuk şeklinde yorumlanır. Yine ağaç üzerinde bulunduğunu görmek, çekindiği ve korktuğu şeyden kurtulmaya yorumlanır. Sayıları bilinen ağaçları görmek, helalinden rızık isteyen adamlara işarettir. 


Bazı kimselerle bir ağaç altında oturduğunu görmek, rüya sahibinin temiz itikadına, kitap ve sünnete ittibadan dolayı yüce Allah'ın ondan razı olmasına yorumlanır. Bu rüyayı kafir görse, hidayete erer, müslüman olur. Asi bir adamın böyle bir rüya görmesi, tevbeye işarettir.

Cenab-ı Hakk'ı zikreden kimselerle beraber ağaç altında olduğunu görmek, kıyamet günü gölgeleneceği Tuba ağacına yorumlanır.. Dağda, yamaçta, dere kenarında görülen ağaçlar, güzel amellere, umulmadık yerden gelecek rızka yorumlanır. 

Rüyada ağaç görmek birçok  şekilde yorumlanır: 

a) Dükkanlara
b) Berekete
c) Hizmetçilere
d) Bol ve geniş rızka.

Bazı kere de ağaç görmek, dinde ihlasa ve salaha yorumlanır. 

Rüyada ağaçları kurumuş görmek, ümid edilen şeyde zarara, neşvu-nema halinde görmek, sevinç zevk ve safaya yorumlanır. 

Rüyada Hurma Ağacı Görmek: Rüyada hurma ağaçlarının meyvesine yetiştiğini görmek, birtakım adamlardan mal isabet edeceğine yorumlanır.

Rüyada Ceviz Ağacı Görmek: Ceviz ağacının meyvesini görmek, meşakkat ve zahmetle elde edilecek mala işarettir. 

Rüyada Üzüm Ağacı Görmek: Rüyada üzüm ağacının dalını kestiğini görmek, şeref ve izzete ermeye işarettir. 

Rüyada Sedir Ağacı Görmek : Sedir ağacı görmek, din ve dünyalık sahibi zengin bir adama yorumlanır. Yine sedir ağacı görmek, şerefli, soylu, cömert ve faziletli bir adama işarettir. 

Rüyada Zeytin Ağacı Görmek:  Rüyada, Kur'an-ı Kerim'de övülen zeytin ağacını diken olarak görmek, kötülüklerden men edilmeğe yorumlanır. 

Rüyada Hurma Ağacı Görmek:  Rüyada hurma ağacı görmek, alim bir kişiye veya bir çocuğa işarettir. O ağacı kestiğini görmek ise, çocuğun ölümüne yorumlanır. Rüyada birçok hurma ağaçlarına malik olduğunu görmek, o hurma ağaçlarının adedince insanlara hakim ve amir olmakla yorumlanır. Bu rüyayı gören tüccar veya esnaf ise ticaret ve kazancı kat kat artar. Kuru hurma ağacı görmek, münafık adama işarettir. Rüyada bir hurma çekirdeğinin hurma ağacı haline geldiğini görmek, çocuğun faziletli ve bilgili olmasına işarettir. Bazı kere de hurma ağacı uzun ömre, nimete, evlada ve safaya yorumlanır. 

Yine Hurma ağacı şu veçhile de yorumlanır: 

a) Hayırlı bir zevce
b) Ev ve yer
c) Geniş mülk
d) Mal ve evlat
e) Alim.. 

Rüyada Elma Ağacı Görmek: Rüyada elma ağacı görmek, hayra yorumlanır. Himmetli kişilere göre de nisbetli olarak kabul edilir. 

Rüyada Şeftali Ağacı Görmek: Şeftali ağacı, zengin, mert, yiğit ve çok mal biriktiren adama yorumlanır. 

Rüyada Muz Ağacı Görmek: Muz ağacı görmek, din ve dünyalık sahibi adama yorumlanır. 

Rüyada Mersin Ağacı Görmek: Hasta bir adamın rüyada mersin ağacı görmesi, hastalıktan halas olacağına yorumlanır. Bazı kere de mersin ağacı, tahsilini arzu ettiği şeyden ümit kesilmesi şeklinde yorumlanır. Bazı tabirciler de "Ahdini yerine getiren kimseye yorumlanır" demişlerdir. Rüyasında başına mersin ağacında taç giydiğini görmek, uzun ömür ile tabir edilir. Bu rüyayı kadın görürse o da uzun ömürlü olur. Mersin ağacının koklanması da böyledir. Rüyada mersin ağacı görmek, daimi dostluğa ve imarete, velayete, devamlı sevinç ve huzura delalet ettiği gibi çok mal ile de yorumlanır.. 

Rüyada Limon ve Portakal Ağacı Görmek: Rüyada limon ve portakal ağacı görmek, güzel ve cemal sahibi birine işarettir. 

Ağaç Çanak: Rüyada ağaç çanak görmek de hayır ve berekettir. Böyle bir rüya gören kimse, elinden hayır gelen bir hizmetçiye malik olur. 

AĞAÇ ÇİÇEĞİ: İnsanlar türlü türlü olduğu gibi, ağaç çiçekleri de çeşit çeşittir. Rüyada gül görmek şeref sahibi bir adama yorumlanır. Yasemin görmek, hasedçi ve kötü huylu bir kadın şeklinde yorumlanır.. Söğüt ağacının çiçeğini görmek, sert mizaçlı, kibirli, azametli bir adama yorumlanır. Söğüt ağacının kendisini görmek, faidesiz ve işe yaramayan bir kimseye işarettir. Ağaç çileği görmek, iyi ikbale ve hastalıklardan şifaya işarettir. 

DAĞ ARMUDU: Dağ armudu görmek, adi ve şerefsiz kimseye işarettir. Bu ağacın üzerinde olduğunu görmek, inat, adi ve yabancı bir adamla münasebet kurmak şeklinde yorumlanır. 

ABANOZ: Rüyada Abanoz ağacı görmek, sevinçli, zengin bir kadına yorumlanır. Veya kalbi katı bir erkeğe işarettir. 

AĞAÇ KAVUNU: Rüyada ağaç kavunu görmek, şerefli, soylu ve evlat sahibi bir kadın ile tabir edilir. Bazı kere de mühim ve Kur'an tilavet eden kimseye, ilme ve amele ve güzel medhe, ülfet ve muhabbete yorumlanır. Yine bazı tabirciler, ağaç kavununun, çocuğa, çoğu da güzel olan şeylere işaret olduğunu söylemişlerdir. Rüyada yeşil ağaç kavunu görmek, senin bereket ve bolluğuna ve rüyayı görenin bedeninin kuvvetli olmasına yorumlanır. Bazı tabircilere göre de, ağaç kavunu, zengin şerefli ve Arab olmayan kadınlara yorumlanır denilmiştir. Rüyada ağaç kavununu iki parça olarak topladığını görmek, hastalıklı çocuk şeklinde yorumlanır. Bekar bir kadın, rüyasında bu ağaçtan başında bir tacın olduğunu görse, dindar ve tanınmış bir adam ile evleneceğine işarettir. Bir erkek, rüyasında bir kadının kendisine ağaç kavununu verdiğini görse, erkek evladının olacağına yorumlanır. Yine bir kimse başkasına ağaç kavununu attığını görse, onunla arasında yakınlık ve hısımlık olma arzusuna yorumlanır. Bir ağaç kavunu görmek, bazı kere de devlettir, eğer onu yediğini görürse, toplu mala işarettir. 

AĞAÇ KABUĞU: Rüyada ağaç kabuğu görmek, iyilik sahibi, soylu ve asil bir kimseye yorumlanır. Ağaç kabuğu soyan kimseyi görmek, ebe kadına işarettir. Ebe kadın da kalelerin fethini ve oradaki şeyleri haber veren iyi ve asil birine yorumlanır. 

AĞAÇ SAKIZI: O ağacın cevherinin nisbeti ile tabir edilir. Yine rüyada ağaç sakızı görmek, fazilet ve meziyet sahibi birine yorumlanır. 

AĞAÇ TEKNE: Rüyada ağaç tekne görmek, dünyalığa ve yolculukta elde edilecek mala delalet eder. Tekne mal, nimet ve rızık bolluğu şeklinde yorumlanır. Çanaklar ve taslar, ne türlü olursa olsun, insanın geçimi için tedbir almaya işarettir. Rüyada çanak veya parmaklarını yaladığını görmek, rızkın tükenmesine ve ecelin yaklaşmasına yorumlanır. Tekne, kadın ve hizmetçi ile de yorumlanır. 

AĞAÇ YAPRAĞI: Bir kimsenin rüyada ağaç yaprağı görmesi, elbiseye işarettir. Zincir ağacının yaprağını görmek ise, üzüntü ve keder şeklinde yorumlanır. Rüyada Kur'an-ı Kerim'den bir yaprak görmek, temiz rızka yorumlanır.. Böyle bir rüya gören kimse hiç ummadığı yerden nimete ve rızka nail olur. 

DOĞRU AĞAÇ: Rüyada dosdoğru bir ağaç görmek, o yerin imar edileceğine yorumlanır. 

UD AĞACI: Rüyada görülen ud ağacı, evlada medh ve senaya işarettir. Orman halinde ağaçlar görmek, parlak ve huzurlu günlere, yapraklı ağaçlar da mutluluğa, safaya, gönül neşesine dalalet eder. Rüyada kırılmış ve kesilmiş bir ağaç görmek, elem ve kedere işarettir

Yorumlar