Affetmek Rüya Tabirleri

Affetmek Rüya Tabirleri


Rüyada kendisine karşı kusurlu birinin yaptığı hatayı affettiğini görmek, yüce Allah'ın mağfiretine nail olacak bir amele yorumlanır. Rüyada kendi kusurunun affedildiğini görmek, uzun ömre, şan ve şöhrete ve himayeye mazhar olmaya işarettir. 

Rüyada Allahu Teala ve O'nun Resulü tarafından bağışlandığını görmek, güzel bir akibete yorumlanır. Yine bu rüya, o kişinin tevbe ederek hidayete erişeceğine işarettir. Rüyada üzerine had vurulması veya kısas yapılması gereken birini affettiğini görmek, günahlarının Allahu Teala tarafından bağışlanacağına yorumlanır. 

Suçluyu cezalandırmaya gücü yettiği halde ve buna da hakkı varken, onu affettiğini görmek, günahlarının Allahu Teala tarafından bağışlanacağına yorumlanır. Suçluyu cezalandırmaya gücü yettiği halde ve buna da hakkı varken, onu affettiğini görmek, rüya sahibinin Cenab-ı Hak'tan korktuğuna ve haşyet üzere bulunduğuna yorumlanır. 

Cezaya müstehak olan günahkar bir kişinin rüyada Rabbi Teala tarafından isyan ve hatalarının bağışlandığını görmesi: "(Habibim), O küfredenlere söyle ki: Eğer düşmanlıktan vazgeçerlerse, geçmişteki günahları bağışlanır." (Enfal, 38) mealindeki ayet gereğince, o zatın doğru birisi olduğuna yorumlanır.

Yorumlar