Acıkmak Rüya Tabirleri

Acıkmak Rüya Tabirleri


Rüyada aç olduğunu gören kişi günahkardır. Derhal kendisine gelip günahlarına tevbe etmeli ve nedamet duymalıdır. 

Alim bir adamın rüyada acıktığını görmesi, kötü amele işarettir. 

Cafer-i Sadık hazretleri buyururlar ki: - Açlık rüyası dört şekilde yorumlanır: 

a) Hayır
b) Hırs
c) Günah
d) Tama', yani uzun emel. 

Devlet reisinin ve ileri gelen adamların rüyada acıkmaları, o milletin zelil ve perişan olmalarına işarettir. Ve o kişilerin milletin malına göz dikmelerine yorumlanır.

Rüyada karnının aç olduğunu ve yiyecek bir şey bulamadığını gören kimse, hırs ve uzun emelden istifade edemez ve ömrünce hayıra eremez. 

İlim ve irfan sahibi birinin rüyada acıkmış olduğunu görmesi, derecesinin düştüğüne işarettir.. Yine rüyada açlık, zühd ve takva ehli için oruca yorumlanır. 

Bazen de takvaya, zikir ve şükre nailiyete işarettir. 

Mağribi demiştir ki: - Rüyada aç olduğunu görüp karnını iyi bir yemekle doyuran kimse, tevbede sebat eder.. Rüyada uzun uzadıya acıktığını görmek, fakirlikten sonra nimete nailiyete işarettir. Bazı kere de açlık, kıtlığa, tecavüz etmeğe ve fakirliğe yorumlanır.

Rüyada Acıktığını Görmek Diğer Tabir

Rüyada acıkmak ve doyuncaya kadar yemek hastalıktan kurtulmaya ve berekete alamettir. Rüyada açlık çekmek, maddi konularda bolluk ve bereket anlamına da gelmektedir. Çocuğu, dilenciyi veya bir hayvanı doyurmak ise hayırlı bir iş yaparak, manevi kazanç sağlanacağına işarettir.


Rüyada Acıkmak Başka Bir Tabir

Rüyada insanın acıktığını hissetmesi ,hastalıktan kurtulmaya ;çok yediği halde doymaması ise hastalığın uzayacağına işarettir.

Yorumlar