Abdest Almak Rüya Tabirleri

Abdest Almak Rüya Tabirleri


Malumdur ki abdest, hataları temizleyen ibadetlerdendir. Temizlik de imandandır. Rüyada abdest aldığını görmek, hayra, sevince, zor müşküllerin halline yorumlanır. Bu rüyayı gören kişi hasta ise şifa bulur, günahkar ise tevbe eder, iyilik tarafı artar, her türlü mutluluğa nail olur. Abdest, güzelliğin, temizliğin, iyiliğin, selametin ve huzurun anahtarıdır. 

İmam Nablusi buyuruyor ki: - Rüyada abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete, nimet üzerine nimete yorumlanır. Yine rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını veya gusül yaptığını gören kimse, zayi ettiği şeyini bulur. Namaz kıldığını görse, keder ve üzüntüden halas olur ve gamdan kurtulur... Sudan gayri bir şey ile abdest aldığını görmek, dindarlığa işarettir. Namaz için abdest aldığını görmek, maneviyat ve kudsiyete yorumlanır. Rüyada süt veya bal ile abdest aldığını görmek, din hususunda selamete yorumlanır. Abdest aldıktan sonra eliyle abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan emana yorumlanır... 

Nablusi demiştir ki: "- Rüyada tastamam abdest aldığını görmek, bütün dinlerde güzelliğe, Allahu Teala tarafından nail olunacak himayeye yorumlanır." Rüyada tüccar birinin abdestsiz namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına yorumlanır. Yatağında abdest aldığını ve fakat ayağa kalkamadığını ve şiddetli bir derdin pençesinde kıvrandığını görmek, zevcesinden veya dostundan ayrılacağına yorumlanır... Rüyada bir arkadaşının başı üzerine abdest aldığını görmek, arkadaşına varis olacağına ve onun eşyasına malik bulunacağına yorumlanır. Tanıdığı bir kişinin kendisinin başı ucunda abdest aldığını görmek ise, gam ve kedere düşmekle yorumlanır...

Rüyada Abdest Aldığını Görmenin Başka Bir Tabiri

Rüyada abdest almak kişinin muradına ereceğine işarettir.Böylesine bir rüya gören kişi Allah'ın emirlerine uyan bir kişi olarak kabul edilir.Abdest namaz için alınmışsa,kutsal ve manevi anlamda bir iyilik ;abdest tamamnlanmak içinse istenen bir işin olacağı ;temiz bir su ile abdest alınırsa;düşmanlardan kurtulunacağına ;deniz kenarında abdest alındıysa hastalıktan kurtulunacağına işarettir.

Yorumlar